Raskenstam i arbetslivet

 

Jag hjälper företag, organisationer och enskilda individer att identifiera och hantera personlighetsstörning, t.ex psykopat, narcissist m.fl:

- här ingår att lära sig kännetecken i detalj för att förstå vem man är utsatt för

- här ingår att lära sig hantera pers.störning i en daglig miljö, oavsett om det är privatliv eller yrkesliv. Hur åstadkommer man t.ex en separation och hanterar konsekvenserna ?

- här ingår att försäkra sig om att denna relation inte inträffar igen. Vad är det hos mig som är attraktivt för t.ex en psykopat ?

 

 

 

Övrigt

 

Föredrag, enskilda konsultationer

 

Referenser:

 

 

Svenskt Näringsliv, ALMI, IBM. SEB m.fl

 

TILLBAKA

 

 

Made with Namu6