Säger en sak, gör en annan - om beslut i det fördolda

 

Om det här förhållandet gäller köpare, kunder och konsumenter så blir det mycket kostsamt vid t.ex lansering, FoU m.m.

Fler och fler företag och organisationer börjar förstå vikten av s.k irrationella köpbeslut, dvs. beslut i det undermedvetna. Här tas ett antal köpbeslut, oavsett vara/tjänst - B2B, B2C:

-här ingår att identifiera de köpbeslut i det undermedvetna som gäller för resp. vara eller tjänst. Identifieringen sker med hjälp av s.k analog inter- vjumetodik

- här ingår att lära sig de påverkansmetoder som fungerar på undermedveten nivå.

 

Övrigt

 

Föredrag, enskilda konsultationer och -djupintervjuer.

 

Referenser: Svenskt Näringsliv, Brindfors, Ogilvy, Garbergs, ERS m.fl

 

TILLBAKA

 

 

Made with Namu6